Andersen. Zhizn bez lyubvi 2006

Synopsis:

Drama based on life and love of a famous Danish writer Hans Christian Andersen.

Directed by: Eldar Ryazanov
Written by: Eldar Ryazanov
Release date: 2006-12-21
Runtime: 170 minutes
Cast:
Sergey Migitsko
Sergey Migitsko
Old Andersen 
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Meisling 
Valeriy Garkalin
Valeriy Garkalin
Christian - Prince 
Liya Akhedzhakova
Liya Akhedzhakova
Gadalka 
Aleksandr Shirvindt
Aleksandr Shirvindt
Owner of the Grave-Making Company 
Galina Tyunina
Galina Tyunina
Karen