Ba bai 2020

Synopsis:

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

Directed by: Guan Hu
Written by: Guan Hu
Release date: 2020-08-14
Runtime: 147 minutes
Cast:
Wang Qian-Yuan
Wang Qian-Yuan
羊拐 
Zhang Yi
Zhang Yi
老算盘 
Huang Zhizhong
Huang Zhizhong
老葫芦 
Jiang Wu
Jiang Wu
老铁 
Oho Ou
Oho Ou
端午 
Du Chun
Du Chun
谢晋元