Qiu Ju da guan si 1992

Synopsis:

When her husband is kicked in the groin by the village head, Qiu Ju, a peasant woman, despite her pregnancy, travels to a nearby town, and later a big city to deal with its bureaucrats and find justice.

Directed by: Zhang Yimou
Written by: Liu Heng
Release date: 1992-09-07
Runtime: 100 minutes
Critics score:
Cast:
Gong Li
Gong Li
Qiu Ju 
Liu Peiqi
Liu Peiqi
Wan Qinglai, chili farmer 
Liuchun Yang
Liuchun Yang
Meizi, Qinglai's sister 
Lei Kesheng
Lei Kesheng
Wang Shantang, village chief 
Ge Zhijun
Ge Zhijun
Officer Li