Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku 1968

Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku movie posters on Amazon: Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku Blu-Ray's and DVD's on Amazon: