Shichinin no samurai 1954

Shichinin no samurai movie posters on Amazon: Shichinin no samurai Blu-Ray's and DVD's on Amazon: