Taken 2008

Taken movie posters on Amazon: Taken Blu-Ray's and DVD's on Amazon: