Three Amigos! 1986

Three Amigos! movie posters on Amazon: Three Amigos! Blu-Ray's and DVD's on Amazon: