"Ga-rei: Zero" 2008

"Ga-rei: Zero" movie posters on Amazon: "Ga-rei: Zero" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: