"Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu" 2006

"Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu" movie posters on Amazon: "Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: