"Moshi koukou yakyuu no joshi manêjâ ga Dorakkâ no 'Manejimento' wo yondara" 2011