"Solomennaya shlyapka" 1974

"Solomennaya shlyapka" movie posters on Amazon: "Solomennaya shlyapka" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: