"Uboynaya sila" 2005

Directed by: Yevgeni Tatarsky & Yevgeni Acksenov & Viktor Buturlin
Cast:
Viktor Bychkov
Viktor Bychkov
Альберт Померанцев 
Konstantin Khabenskiy
Konstantin Khabenskiy
Igor Plakhov 
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Vasiliy Rogov 
Georgiy Shtil
Georgiy Shtil
Фёдор Ильич тесть Рогова 
Sergey Koshonin
Sergey Koshonin
Maks Verigin 
Olga Kalmykova
Olga Kalmykova
Теща Васи Рогова