Belyy bashlyk 1975

Directed by: Vladimir Savelev
Written by: Bagrat Shinkuba
Release date: 1975-09-15
Runtime: 98 minutes
Cast:
Tomas Kokoskir
Tomas Kokoskir
Khadzharat Kyakhba 
Nurbey Kamkia
Nurbey Kamkia
Marytkhva 
Rushni Dzhopua
Rushni Dzhopua
Nakharbei 
Levarsa Kaslandzia
Levarsa Kaslandzia
Shabat 
Valeri Kove
Valeri Kove
Omar