Mat Na Mau 2016

Synopsis:

Vietnamese supernatural horror comedy.

Directed by: Thanh An Do
Release date: 2016-06-24
Cast:
Hoài Linh
Hoài Linh
stylist Thiêng 
Thu Trang
Thu Trang
bầu sô Cát Lơ 
Tina Tình
Tina Tình
Thu 
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn 
Tấn Beo
Tấn Beo
lái xe Cu Lì 
Khởi My
Khởi My
Hầu Gái Sen