Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino 1977