Prikazano vzyat zhivym 1983

Synopsis:

Leytenant Astakhov is serving in the border where something serious happens almost every day.

Directed by: Viktor Zhyvolub
Written by: Aleksandr Antokolsky
Release date: 1983-06-06
Runtime: 87 minutes
Cast:
Aleksandr Arzhilovskiy
Aleksandr Arzhilovskiy
Border Guard Outpost's Commander 
Konstantin Stepankov
Konstantin Stepankov
Sector commandant 
Aleksandra Yakovleva-Aasmyae
Aleksandra Yakovleva-Aasmyae
Sasha Astakhova 
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Border Guard Outpost's Starshina 
Vera Vasileva
Vera Vasileva
Doctor's Assistant 
Iya Ninidze
Iya Ninidze
Sofiko