¡Que viva Mexico! 1932

Synopsis:

Unedited film that Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov and Eduard Tisse shot in Mexico 1931-32.

Directed by: Sergei Eisenstein & Grigori Aleksandrov
Runtime: 88 minutes