Ski Party 1965

Ski Party movie posters on Amazon: Ski Party Blu-Ray's and DVD's on Amazon: