Stiletto 1969

Stiletto movie posters on Amazon: Stiletto Blu-Ray's and DVD's on Amazon: