"Fuyao" 2018

Synopsis:

Meng Fu Yao, a woman born from a divine lotus petal. She journeys through the five continents towards the heavens in search of a secret order and to reveal a conspiracy originating from the heavens. In the process, she falls in love with the crown prince Zhangsun Wuji.

Directed by: 양원쥔
Written by: 해연연
Cast:
Yang Mi
Yang Mi
Meng Fu Yao 
Ethan Juan
Ethan Juan
Zhangsun Wu Ji 
Vengo Gao
Vengo Gao
Zhan Bei Ye 
Liu Yijun
Liu Yijun
Qi Zhen 
Lai Yi
Lai Yi
Zong Yue 
Zhang Yaqin
Zhang Yaqin
Ya Lan Zhu