"Kuînzu bureido: Rurô no senshi" 2009

"Kuînzu bureido: Rurô no senshi" movie posters on Amazon: "Kuînzu bureido: Rurô no senshi" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: